RC model lodi kategorie ECO EXPERT

Tento článek představuje model lodi kategorie ECO EXPERT. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o nějaké pohodové plavání
s malou klidnou lodičkou, ale opak je pravdou. Ve "strojovně" najdete motor MEGA 16/30/1, který je hnán dvoučlánkem Li-Pol o
kapacitě 5000 mAh (slovy : pěttisíc mAh), ovládání otáček motoru zařizuje regl SPIN 66 OPTO. Motor chladí voda proudící spirálou
z hliníkové trubičky, navinutou na plášť motoru. Podle poznatků po závodech je studený, zahřeje se až po chvíli v "přístavu".
Regulátor se během soutěžní jízdy zahřeje těsně pod 80°C a podle výsledku měření jím při plném zatížení teče 78 A !!! Lodní
vrtule má průměr 30 mm (vrtule o průměru 29 mm prý byla příliš pomalá). Jak tyto údaje shrnout do jedné věty ? Třeba takhle :
Je to vlk v rouše beránčím - prostě adrenalin !!!
JM